Firma AUTOSPEC wychodząc na przeciw oczekiwaniom  klientów wzbogaca swoją ofertę o sklep motoryzacyjny.  

W ofercie między innymi : 
- Oleje

- Filtry

- Klocki hamulcowe

- Tarcze, bębny hamulcowe

- Szczęki hamulcowe

- Części do alternatorów i  rozruszników

- Elementy zawieszenia 

- Elementy układów zapłonowych

- Elektryka 

- Termostaty

- Wycieraczki 

- Chemia samochodowa 

- ELEMENTY KAROSERYJNE !   

 

PAMIĘTAJ CZĘŚCI NA ZAMÓWIENIE Z RABATEM !

 

ZADZWOŃ -> ZAMÓW -> ODBIERZ I ZAPŁAĆ MNIEJ  

 

CZYNNE :

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  7-17

SOB 7-15

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY MECHANIKÓW  -  SPECJALNE RABATY. 


Sprzedaż samochodów używanych. 

Nasza firma w trosce o swoich klientów rozpoczęła import pojazdów używanych. Importowane pojazdy są pojazdami po przeglądach oraz są przygotowane do jazdy. Impotrujemy również na  zamówienie

 

 

 

 

Regulamin zawarcia umowy na odległość (dotyczy sklep i sprzedaż pojazdów używanych)  : 

 

Prawo odstąpienia od umowy
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1)
dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany
do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która:
a)
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od
objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b)
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy;
2)
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
zostanie przekazany przez przedsiębiorcę. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie
upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Przepisy dotyczące konsumenta w tym zakresie stosuje się do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

WZR_FORMULARZA_ODSTPIENIA_OD_UMOWY.docx

WZR_POUCZENIA_O_ODSTPIENIU_OD_UMOWY.docx